مهارتهای مدیران

 

مدیر وظیفه ای تنها مسئول یک واحد وظیفه ای است مانند : بازاریابی , مالی , فروش و....
مدیر عمومی بر تمام یک واحد بزرگ وپیچیده مانند یک شرک , سازمان , واحد مستقل نظارت مینماید.

انواع مهارتهای مدیران:

1- مهارتهای فنی

2 – مهارتهای انسانی

3 – مهارتهای ادراکی (اصولی)

/ 1 نظر / 24 بازدید
mitra

salam khoshhal misham be man ham sar bezani