رابطه یادگیرنده

 

در هر تعامل و برقراری رابطه با مشتری، ارتباط مشتری و سازمان عمیق تر می شود و لذا فرصت تطبیق بیش از پیش سازمان با ارزش های مشتری فراهم می شود. به این نوع رابطه هم آموزی بین سازمان و مشتریان و یا      رابطه یادگیرندهLearningRelationship گفته می شود.

بنابراین در سازمان ها علاوه بر آموزش و توسعه فرهنگ سازمانی باید سیتمی ایجاد شود که کار مدیریت کردن رفتار با مشتریان را تسهیل و تضمین کند و این مهم میسر نخواهد شد مگر اینکه کلیه مدیریت ها در یک سازمان سیستم ها، روش ها، دستورالعمل ها و رفتارهای خود را در یک اقدام یک پارچه با این رویکرد سازگار نمایند.

   ارزش آفرینی و مشتریان وفادار

مشتریان وفادار مولفه اصلی موفقیت در کسب و کار امروز است.
مشتریان وفادار بیشتر خرید کرده و پول بیشتری می پردازند.
مشتریان وفادار با تبلیغات دهان به دهان ئ گسترش بازار موثر هستند.
بدون مشتریان وفادار بقای هیچ کسب و کاری تضمین ندارد.
وفاداری مشتریان موجب اعتماد و ایجاد ارتباط بلند مدت و دوسویه بین فروشنده و خریدار است.
وفاداری مشتریان Switching Cost آنها را افزایش می دهد.
مشتریان وفادار حاضر به ضرر و زیان تأمین کنندگان خویش نیستند.
در هنگام بحران مشتریان وفادار مهمترین تکیه گاه بنگاه های اقتصادی هستند.
/ 1 نظر / 19 بازدید
ذهن زیبا

وبلاگتون خیلی قشنگ بود لذت بردیم اگه میشه یه سری هم به سایت ذهن زیبا بزنید http://bmind.ir